27th August

Posted byimage001
גאווה גדולה להיות חלק מפרוייקט מבורך שכזה ובו 70 אמנים יציגו את יצירותיהם למכירה שהכנסותיה יהיו למען הקמת פארק לילדים עם מוגבלויות יחיד מסוגו בארץ

Social bookmarks: